Hvitevare Service

Service, vedlikehold og reparasjoner på hvitevarer og småelektrisk.